Mik az emberi jogok?
Az emberi jogok meghatározása

Míg néhány szótár „kiváltságként” határozza meg a „jog” szót, amikor az emberi jogokkal kapcsolatban használjuk, ennél sokkal alapvetőbb dologról beszélünk.*

Mindannyiunknak járnak bizonyos alapvető jogok – egyszerűen annál az oknál fogva, hogy emberi lények vagyunk. Ezeket nem egyszerűen kiváltságoknak hívják (amelyek valaki kénye-kedve szerint elvehetők), hanem „emberi jogoknak”.

„Jogoknak” nevezzük őket, mert lehetővé teszik, hogy legyünk valami, tegyünk valamit, vagy birtokoljunk valamit. Ezek a jogok a mi védelmünkre szolgálnak olyan emberek ellen, akik bántani akarnak, vagy kárt akarnak okozni nekünk. Abban is segítenek, hogy összeférjünk egymással, és békében éljünk.

Sok ember tud valamennyit a jogairól. Általában tudják, hogy joguk van az ételhez és egy biztonságos tartózkodási helyhez. Tudják, hogy joguk van fizetést kapni az általuk elvégzett munkáért. De van sok más jog is.

Ha az emberek nem ismerik jól az emberi jogokat, akkor olyan visszaélések történhetnek, mint a diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, az elnyomás és a rabszolgaság.

A II. világháború kegyetlenkedései és hatalmas emberveszteségei nyomán született meg az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyet 1948-ban írtak alá, hogy közös egyetértés legyen arról, hogy mik azok a jogok, amelyek mindenkit megilletnek. Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyszerűsített változata elolvasható itt. >>

  1. *. A kulcsszavak áttekintése és meghatározása minden tanulás során hasznos, sőt nélkülözhetetlen.