ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

16. Házasság és család. Minden felnőttnek joga van akarata szerint megházasodni, és családot alapítani. A férfiak és a nők mind a házasságban, mind azon kívül azonos jogokkal rendelkeznek.

17. A jog az ember saját dolgaihoz. Mindenkinek megvan a joga, hogy birtokoljon dolgokat, vagy megossza őket másokkal. Senkinek sem szabad elvenni tőlünk a dolgainkat nyomós ok nélkül.

18. A gondolat szabadsága. Mindegyikünknek joga van abban hinni, amiben akar, és akarata szerint megválasztani vagy megváltoztatni a vallását.

19. A kifejezés szabadsága. Mindegyikünknek megvan a joga, hogy kialakítsa a saját véleményét, hogy úgy gondolkodjon, ahogy akar, hogy kimondja, amit gondol, és megossza gondolatait másokkal.

20. A gyülekezési szabadság. Mindegyikünknek joga van találkozni a barátaival, valamint békés eszközökkel együtt dolgozni a jogaink védelmében. Senki sem kényszeríthet arra, hogy akaratunk ellenére csatlakozzunk egy csoporthoz.

21. A demokráciához való jog. Mindegyikünknek joga van részt venni az országunk irányításában. Minden felnőttnek lehetővé kell tenni, hogy maga válassza meg a saját vezetőit.

22. Szociális biztonság. Mindegyikünknek joga van egy otthonhoz, amit megengedhet magának; orvossághoz, oktatáshoz, gyermekgondozáshoz, a megélhetéséhez elegendő pénzhez és betegsége vagy öregsége esetén orvosi ellátáshoz.

23. A dolgozók jogai. Minden felnőttnek joga van munkát végezni, tisztességes munkabért kapni, és a szakszervezetekhez szabadon csatlakozni.

24. A játékhoz való jog. Mindegyikünknek joga van a munka utáni kikapcsolódáshoz és pihenéshez.

25. Szállás és élelem mindenki számára. Mindegyikünknek joga van a jó élethez. Az anyák és gyerekek, az idősek, a munkanélküliek és rokkantak, valamint mindenki más jogosult arra, hogy gondoskodjanak róla.

26. A tanuláshoz való jog. A tanulás egy jog. Az általános iskolának ingyenesnek kell lennie, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetéről és arról kellene tanulnunk, hogy miként éljünk együtt másokkal. A szüleinknek joguk van megválasztani, hogy mit tanuljunk.

27. A szerzői jog. A szerzői jogokra különleges törvények vonatkoznak, amelyek a jogtalan sokszorosítás ellen védik a művészi alkotásokat és írásokat. Mindannyian rendelkezünk a joggal, hogy a magunk módján éljük az életünket, és élvezzük azokat a dolgokat, amelyeket a művészetek, a tudomány és a tanulás nyújtani tudnak.

28. Egy szabad és tisztességes világ. Országunkban és a világon mindenütt megfelelő rendnek kell uralkodnia ahhoz, hogy mindannyian élvezhessük jogainkat és szabadságunkat.

29. Kötelességeink. Kötelezettségeink vannak mások iránt, és az ő jogaikat és szabadságukat is meg kell védenünk.

30. Senki sem veheti el tőlünk az emberi jogainkat.