Az emberi jogok bajnokai

Az ENSZ-ben működő Emberi Jogok Bizottságának elnökeként Eleanor Roosevelt játszotta a legnagyobb szerepet annak az 1948-as, a szabadságjogokat meghatározó okiratnak az összeállításában, amelyre mindig is az ő műveként fognak tekinteni: ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.

New Yorkban született, majd 1905-ben a politikai pályára lépő Franklin Delano Roosevelt felesége lett, és teljes mértékben a köz szolgálatának szentelte magát. Mire 1933-ban first ladyként megérkezett a Fehér Házba, már régóta az emberi jogok és a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Munkáját minden ember érdekében végezte, és a nők, az afroamerikaiak és a világválság időszakának munkásai egyenjogúságát hirdette; ezzel ráirányította a figyelmet az ügyükre, és arra ösztönözte őket, hogy küzdjenek érte. A bátor és szókimondó asszony nyilvánosan támogatta Marian Andersont, a fekete énekesnőt, amikor 1939-ben a faji hovatartozása miatt nem engedték meg neki, hogy a washingtoni Constitution Hallban lépjen fel. Eleanor Roosevelt gondoskodott róla, hogy Anderson a Constitution Hall helyett a még jelentősebb Lincoln-emlékműnél énekelhessen; ezzel maradandó és példamutató módon tett tanúbizonyságot személyes bátorságáról és az emberi jogok fontosságáról.

Az ENSZ-küldött

Miután 1945-ben Franklin Delano Roosevelt elhunyt, a Fehér Házban őt követő Harry Truman elnök 1946-ban Eleanor Rooseveltet nevezte ki az USA ENSZ-nagykövetévé. Az Emberi Jogok Bizottságának vezetőjeként nagy szerepe volt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfogalmazásában, amelyet a következő szavakkal adott át az ENSZ Közgyűlésének:

„A mai napon egy olyan esemény küszöbén állunk, amely mind az Egyesült Nemzetek Szervezetének életében, mind az emberiség életében hatalmas jelentőséggel bír. Nagyon is lehetséges, hogy ez a nyilatkozat az egész emberiség nemzetközi Magna Chartájává fog válni.”

Eleanor Roosevelt – akit emberbaráti tevékenységeinek eredményei miatt Truman elnök „a világ first ladyjének” nevezett – élete végéig a Nyilatkozatban lefektetett jogok elfogadtatásán és megvalósításán dolgozott. Szavainak és munkásságának hatása jelen van sok ország alkotmányában, valamint olyan nemzetközi törvényekben is, amelyek ma az egész világon védik a férfiak és nők jogait.

„Tedd azt, amit a szíved mélyén helyesnek érzel – mert úgyis bírálat fog érni. Ha megteszed, ha nem, hibáztatni fognak.” – Eleanor Roosevelt